Gijsbers, een familie van molenaars en sigarenmakers 

 

Nadat mijn verhaal over de geschiedenis van de familie Theu(w)s in Bergeijk in het voorjaar van 2012 op deze website was gepubliceerd, ben ik kort daarna begonnen met een onderzoek naar mijn familie van vaderskant, de familie Gijsbers. Dit onderzoek liep totaal anders. In tegenstelling tot de familie Theu(w)s, bleek de familie Gijsbers minder honkvast te zijn, zodat in de archieven van verschillende gemeenten gezocht moest worden. Bovendien liep het onderzoek al aan het begin van de 18de eeuw vast vanwege het ontbreken van voldoende archiefmateriaal. Toch leverde het onderzoek uiteindelijk enkele verrassende dingen op. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was alleen de geschiedenis van mijn rechtstreekse voorouders uit te zoeken, werd al snel duidelijk dat bepaalde “zijtakken” interessant genoeg waren om verder uit te spitten, met name de generaties waarin molenaars en sigarenfabrikanten voorkomen. Veel speurwerk in het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven en op het internet, en hulp van vele anderen hebben uiteindelijk geresulteerd in het verhaal met bovenstaande titel.

gijsbers titelpagina 140303 

Zonder hulp van die anderen had ik dit stukje familiegeschiedenis niet kunnen maken. Daarom wil ik een aantal mensen bedanken. Op de eerste plaats de medewerkers van het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, verder een aantal familieleden voor het beschikbaar stellen van foto’s, bidprentjes en andere documenten, Daan en Lies Baeten van museum De Sigarenmaker in Bergeijk voor enkele afbeeldingen betreffende de sigarenindustrie, Johan Biemans voor enkele kopieën van bidprentjes, Stichting Eicha voor het beschikbaar stellen van enkele kadasterkaarten van Bergeijk en tenslotte Piet Aarts als redactielid van deze website voor advies en voor het controleren van mijn verhaal.

 

Hieronder vindt u een tweetal bestanden die u kunt raadplegen: 

1. [ Gijsbers, een familie van molenaars en sigarenmakers ] PDF-bestand

2. [ Stamboom familie Gijsbers ] Excel-bestand

 

 Kees Gijsbers, april 2014